៣ ចំនុចដែលគួរធ្វើអ្វីមុនពេលបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ

ការបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយនៅក្នុងជិវិតនិស្សិតគ្រប់រូប។ តែធាតុពិតភាគច្រើននៃនិស្សិតដែលជិតបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រតែងតែ

Continue Reading

៣ គន្លឹះងាយៗដែលអាចជួយឲការសិក្សារបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងឲមានរបៀបរបបនិងចេះត្រៀមខ្លួនមុនពេលធ្វើការប្រលងផ្សេងៗគឺអាចជួយឲអ្នកទទួលបាននិទ្ទេសល្អនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ ប៉ន្តែបញ្ហាចោតនោះគឺ…

Continue Reading

៥ គន្លឹះដែលជួយអ្នកឲជោគជ័យក្នុងជីវិត

ការបើកអាជីវកម្មថ្មីមិនងាយស្រួលទេ។ អ្នកត្រូវបោះបង់ចោលភាពសុខស្រួលនៃប្រាក់ខែដែលមានស្ថេរភាពហើយទៅចាប់យកអ្វីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់និងមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។ មានរឿង

Continue Reading

៣ ចំនុចដែលអ្នកគួរធ្វើនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ

ពេលខ្លះខ្ញុំអង្គុយម្នាក់ឯងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាស្តាយពេលវេលាដែលបានចំណាយកន្លងទៅជាពិសេសពេលវេលាដែលបានខ្ជះខ្ជាយពេលនៅរៀននៅសកលវិទ្យាល័យ។ ថ្វីត្បិតតែ…

Continue Reading