តើអ្នកគួរត្រៀមអ្វីខ្លះពេលទៅសំភាសន៍?

ចូលរួមត្រែកអរដែរអ្នកបានជាប់ដល់វគ្គសំភាសន៍ តែក្នុងកំឡុងពេលនេះខ្ញុំជឿថាអ្នកកំពុងគិតថាតើអ្នកគួរតែរៀបចំអ្វីខ្លះនឹងគួរធ្វើអ្វីខ្លះមុនពេលដែលអ្នកនឹងទៅសំភាសន៍។ ជាការពិតណាស់ ការត្រៀមខ្លួនមុនពេលទៅធ្វើការសំភាសន៍គឺពិត

Continue Reading

៣ ចំនុចដែលគួរធ្វើអ្វីមុនពេលបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រ

ការបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រគឺជាជោគជ័យដ៏ធំមួយនៅក្នុងជិវិតនិស្សិតគ្រប់រូប។ តែធាតុពិតភាគច្រើននៃនិស្សិតដែលជិតបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រតែងតែ

Continue Reading

៣ គន្លឹះងាយៗដែលអាចជួយឲការសិក្សារបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ការរៀបចំខ្លួនរបស់យើងឲមានរបៀបរបបនិងចេះត្រៀមខ្លួនមុនពេលធ្វើការប្រលងផ្សេងៗគឺអាចជួយឲអ្នកទទួលបាននិទ្ទេសល្អនៅក្នុងថ្នាក់រៀន។ ប៉ន្តែបញ្ហាចោត

Continue Reading

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តពេលដែលបរាជ័យ?

ការបរាជ័យវាមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដល់អ្នកទេ​ គឺវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប។ អ្នកដែលជោគជ័យខ្លាំងក្នុងជីវិតជាច្រើននឹងប្រាប់អ្នកដូចគ្នាពីរៀងនេះ។ គន្លឹះដែលជួយអោយអ្នកទទួលបានជោគជ័យមិនថាក្នុងការសិក្សាក្តី អាជីពការងារក្តី គឺ

Continue Reading

៥ គន្លឹះដែលជួយអ្នកឲជោគជ័យក្នុងជីវិត

ការបើកអាជីវកម្មថ្មីមិនងាយស្រួលទេ។ អ្នកត្រូវបោះបង់ចោលភាពសុខស្រួលនៃប្រាក់ខែដែលមានស្ថេរភាពហើយទៅចាប់យកអ្វីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់និងមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។ មានរឿង

Continue Reading

៣ ចំនុចដែលអ្នកគួរធ្វើនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ

ពេលខ្លះវាខ្ញុំអង្គុយម្នាក់ឯងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាស្តាយពេលវេលាដែលបានចំណាយកន្លងទៅជាពិសេសពេលវេលាដែលបានខ្ជះខ្ជាយក្នុងសកលវិទ្យាល័យ។ ត្វីត្បិតតែពេលនេះខ្ញុំមានការងារល្អធ្វើក៏ដោយ ខ្ញុំតែងតែគិតថាបើសិនជាខ្ញុំបានធ្វើរឿងមួយចំនួន

Continue Reading