ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនត្រូវបាក់ទឹកចិត្តពេលដែលបរាជ័យ?

ការបរាជ័យវាមិនមែនជារឿងដែលកើតឡើងដល់អ្នកទេ​ គឺវាកើតឡើងចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប។ អ្នកដែលជោគជ័យខ្លាំងក្នុងជីវិតជាច្រើននឹងប្រាប់អ្នកដូចគ្នាពីរៀងនេះ។ គន្លឹះដែលជួយអោយអ្នកទទួលបានជោគជ័យមិនថាក្នុងការសិក្សាក្តី អាជីពការងារក្តី គឺ

Continue Reading

៥ គន្លឹះដែលជួយអ្នកឲជោគជ័យក្នុងជីវិត

ការបើកអាជីវកម្មថ្មីមិនងាយស្រួលទេ។ អ្នកត្រូវបោះបង់ចោលភាពសុខស្រួលនៃប្រាក់ខែដែលមានស្ថេរភាពហើយទៅចាប់យកអ្វីដែលអ្នកមិនធ្លាប់ស្គាល់និងមិនអាចទាយទុកជាមុនបាន។ មានរឿង

Continue Reading

៣ ចំនុចដែលអ្នកគួរធ្វើនៅក្នុងសកលវិទ្យាល័យ

ពេលខ្លះវាខ្ញុំអង្គុយម្នាក់ឯងហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាស្តាយពេលវេលាដែលបានចំណាយកន្លងទៅជាពិសេសពេលវេលាដែលបានខ្ជះខ្ជាយក្នុងសកលវិទ្យាល័យ។ ត្វីត្បិតតែពេលនេះខ្ញុំមានការងារល្អធ្វើក៏ដោយ ខ្ញុំតែងតែគិតថាបើសិនជាខ្ញុំបានធ្វើរឿងមួយចំនួន

Continue Reading

៣ គន្លឹះក្នុងការងាយស្រួលស្វែងរកការងារ

មុនពេលចាប់ផ្តើមស្វែងរកការងារសូមចំណាយពេលឆ្លុះបញ្ចាំងពីចំណុចខ្លាំងនិងចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកនិងប្រភេទការងារដែលអ្នកចូលចិត្តធ្វើ។

Continue Reading